DC Entertainment

DC Entertainment

Quốc gia: Hoa Kỳ
Thành lập: 01 Tháng 09, 2009
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2025
03/10/2025 -
11/07/2025 -
Năm 2024
04/10/2024 -
Năm 2023
20/12/2023 434.25 triệu USD
7.6
18/08/2023 128.69 triệu USD
6.9
16/06/2023 268.16 triệu USD
6.9
17/03/2023 132.23 triệu USD
6.2
Năm 2022
21/10/2022 391.07 triệu USD
5.3
29/07/2022 204.67 triệu USD
5.8
04/03/2022 770.31 triệu USD
7.5
Năm 2021
19/11/2021 166.47 triệu USD
7.4
18/03/2021 -
7.2
Năm 2020
18/12/2020 166.26 triệu USD
7.3
07/02/2020 201.86 triệu USD
5.2
Năm 2019
04/10/2019 1.07 tỷ USD
8.2
05/04/2019 365.97 triệu USD
7
Năm 2018
13/12/2018 1.15 tỷ USD
7.5
Năm 2012
20/07/2012 1.09 tỷ USD
8
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...