Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch

Quốc tịch: Vương Quốc Anh
Ngày sinh: 19 Tháng 07, 1976
Giải thưởng quan trọng
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
12/01/2024 vai
Năm 2022
04/05/2022 vai Stephen Strange
6.4
Năm 2021
17/12/2021 vai Doctor Strange
8.1
01/12/2021 vai Phil Burbank
6
05/11/2021 vai Louis Wain
7
07/05/2021 vai Stu Couch
6
19/03/2021 vai Greville Wynne
Năm 2020
10/01/2020 vai Mackenzie
7.5
Năm 2019
26/07/2019 vai Thomas Edison
7
26/04/2019 vai Doctor Strange
7.8
Năm 2018
05/12/2018 vai Shere Khan
5
09/11/2018 vai The Grinch(L.T)
6
25/04/2018 vai Doctor Strange
7.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...