Chris Hemsworth

Chris Hemsworth

Quốc tịch: Australia
Ngày sinh: 11 Tháng 08, 1983
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
13/09/2024 vai Optimus Prime (L.T)
23/05/2024 vai Dementus
7.3
Năm 2023
16/06/2023 vai Tyler Rake
6.7
Năm 2022
08/07/2022 vai Thor
6.8
17/06/2022 vai
5
Năm 2019
14/06/2019 vai Đặc vụ H
6.5
26/04/2019 vai Thor
7.8
Năm 2018
19/10/2018 vai Billy Lee
5.5
25/04/2018 vai Thor
7.5
Năm 2012
27/04/2012 vai Thor
7
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...