Chris Rock

Chris Rock

Quốc tịch: us
Ngày sinh: 07 Tháng 02, 1965
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2023
17/11/2023 vai Roy Wilkins
29/09/2023 vai (L.T)
6.7
Năm 2022
07/10/2022 vai
4.4
Năm 2021
02/07/2021 vai
14/05/2021 vai Zeke Banks
Năm 2020
06/11/2020 vai
5.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...