Spiral: From the Book of Saw (2021)


 • Đạo diễn
  Darren Lynn Bousman
 • Kịch bản
  Josh Stolberg
 • Kịch bản
  Pete Goldfinger


 • Xếp hạng:
  C18
 • Kinh phí (ước tính):
  -
  (-)
 • Doanh thu (ước tính):
  -
  (-)

Diễn viên


  • Morgan David Jones
   Barrett
  • Marcus
  • Ali Johnson
   Jeannie Lewis
  • Dan Petronijevic
   Marv Boswick
  • Chris Rock
   Zeke Banks
  • Edie Inksetter
   Kraus
  • Leila Leigh
   Mark
  • Max Minghella
   William Schenk
  • Christopher Tai
   Johnson
  • John Tokatlidis
   Burns
  • Genelle Williams
   Lisa Banks
  • Leonidas Castrounis
  • K C Collins
   Drury
  • Marisol Nichols
   Angie Garza
  • Maud Druine

Sản xuất


  • Twisted Pictures
   Sản xuất
  • Serendipity Productions
   Sản xuất
  • Dahlstar
   Sản xuất
  • Canadian Film or Video Production Tax Credit
   Sản xuất
  • Phát hành

PHIM LIÊN QUANTHAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI