Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal

Quốc tịch: Hoa Kì
Ngày sinh: 19 Tháng 12, 1980
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2023
21/04/2023 vai Sergeant John Kinley
5.2
Năm 2022
25/11/2022 vai Searcher Clade(L.T)
6.5
18/03/2022 vai
5
Năm 2021
01/10/2021 vai Joe Baylor
4.7
Năm 2019
05/07/2019 vai Quentin Beck / Mysterio
6.8
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...