Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam

Những bộ phim chủ nghĩa sắc tộc

Danh sách những bộ phim lấy đề tài về người da màu, chủ nghĩa sắc tốc và bình đẳng xã hội cho người da màu

Dữ liệu chi tiết cập nhập từ tháng 03/ 2018
Phim đã phát hành:
2 phim
Kinh phí (ước tính):
20 triệu USD
Doanh thu (ước tính):
256.65 triệu USD

2020
2019
22 Tháng 03, 2019
255.18 triệu USD