Tìm kiếm
Danh sách phim theo thể loại

Kinh dị

Đang chiếu
Sắp chiếu
Lưu trữ
02/06
Khởi chiếu tuần này
Khởi chiếu tuần này
26/05
Đang chiếu rạp
25/05
Chưa phát hành tại Việt Nam
Chưa phát hành tại Việt Nam
12/05
09/06
Chưa phát hành tại Việt Nam
Dự kiến khởi chiếu
16/06
Chưa phát hành tại Việt Nam
Dự kiến khởi chiếu
23/06
Chưa phát hành tại Việt Nam
Dự kiến khởi chiếu
07/07
14/07
Chưa phát hành tại Việt Nam
Dự kiến khởi chiếu
15/09
Dự kiến khởi chiếu
Chưa phát hành tại Việt Nam
Dự kiến khởi chiếu
08/03
Dự kiến khởi chiếu
Chưa thông báo ngày phát hành
Sớm thông báo
Sớm thông báo
Sớm thông báo
Sớm thông báo
Sớm thông báo
Sớm thông báo
Sớm thông báo
Sớm thông báo
Sớm thông báo
Sớm thông báo
Sớm thông báo
Sớm thông báo
Sớm thông báo

Danh sách phát hành năm 2023

Danh sách phát hành năm 2022

Danh sách phát hành năm 2021

Danh sách phát hành năm 2020

Danh sách phát hành năm 2019

Danh sách phát hành năm 2018

Nội dung được tài trợ
Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Đăng nhập để chấm điểm phim và ẩn bớt nội dung tài trợ