Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson

Quốc tịch: Hoa Kì
Ngày sinh: 21 Tháng 12, 1948
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
24/05/2024 vai Vic(L.T)
02/02/2024 vai
Năm 2023
10/11/2023 vai Nick Fury
5.8
29/09/2023 vai Gordon
Năm 2022
02/09/2022 vai Jimbo(L.T)
5
Năm 2021
26/11/2021 vai Darius Kincaid
4.5
20/08/2021 vai Moody
4.5
14/05/2021 vai Marcus
Năm 2019
05/07/2019 vai Nick Fury
6.8
26/04/2019 vai Nick Fury
7.8
08/03/2019 vai Nick Fury
6.2
Năm 2012
27/04/2012 vai Nick Fury
7
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...