Charlize Theron

Charlize Theron

Quốc tịch: Hoa Kì
Ngày sinh: 07 Tháng 08, 1975
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2023
19/05/2023 vai Cipher
7.5
Năm 2022
19/10/2022 vai Công nương Lesso
6.5
04/05/2022 vai Clea
6.4
07/01/2022 vai Cipher
7
Năm 2021
01/10/2021 vai Morticia Addams(L.T)
5.7
Năm 2020
10/07/2020 vai Andy
7.3
17/01/2020 vai Megyn Kelly
6.5
Năm 2019
18/10/2019 vai Morticia Addams
6.3
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...