Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

12

Kinh phí sản xuất (ước tính)

49 triệu USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

-
1
T 1
1
T 2
2
T 3
1
T 4
1
T 5
2
T 6
1
T 7
1
T 8
2
T 10
Tháng 01, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
14/01/2022 - -
5
Tháng 02, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
25/02/2022 - -
Tháng 03, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
04/03/2022 - -
5
18/03/2022 49 triệu -
4
Tháng 04, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
29/04/2022 - -
Tháng 05, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
20/05/2022 - -
Tháng 06, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
03/06/2022 - -
6.7
17/06/2022 - -
Tháng 07, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/07/2022 - -
Tháng 08, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
05/08/2022 - -
6
Tháng 10, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
07/10/2022 - -
14/10/2022 - -
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...