Cate Blanchett

Cate Blanchett

Quốc tịch: Australia
Ngày sinh: 14 Tháng 05, 1969
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
09/08/2024 vai Lilith
06/07/2024 vai Sơ Eileen
Năm 2022
09/12/2022 vai (L.T)
7.7
07/10/2022 vai Lydia Tár
5.4
18/03/2022 vai Lilith Ritter
7
Năm 2021
24/12/2021 vai Brie Evantee
6.4
Năm 2019
06/02/2019 vai Valka (L.T)
8
Năm 2018
28/09/2018 vai Mrs. Zimmerman
22/06/2018 vai Lou
6
Năm 2003
17/12/2003 vai Galadriel
8.3
Năm 2002
18/12/2002 vai Galadriel
8
Năm 2001
19/12/2001 vai Galadriel
8.6
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...