Jessica Chastain

Jessica Chastain

Quốc tịch: Hoa Kì
Ngày sinh: 24 Tháng 03, 1977
Hình ảnh
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
11/01/2024 vai Alice
Năm 2022
28/10/2022 vai Maryanne Trump
26/10/2022 vai Amy Loughren
7
01/07/2022 vai Jo Henninger
07/01/2022 vai Mace
6
Năm 2021
17/09/2021 vai Tammy Faye Bakker
Năm 2020
02/10/2020 vai Ava
5.5
Năm 2019
06/09/2019 vai Beverly Marsh
6
07/06/2019 vai Vuk
5.3
Sớm thông báo
- vai Sylvia
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...