Steven Spielberg

Steven Spielberg

Quốc tịch: us
Ngày sinh: 18 Tháng 12, 1946
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2023
10/02/2023 Đạo diễn/ Kịch bản
7.1
Năm 2021
24/12/2021 Đạo diễn
7
Năm 2018
30/03/2018 Đạo diễn
7.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...