Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

5

Kinh phí sản xuất (ước tính)

103 triệu USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

23.24 triệu USD
1
T 3
1
T 5
1
T 9
1
T 10
1
T 11
Tháng 03, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
18/03/2021 70 triệu -
7.2
Tháng 05, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
29/05/2021 - -
7
Tháng 09, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
17/09/2021 33 triệu 11.64 triệu
Tháng 10, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/10/2021 - 11.6 triệu
Tháng 11, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
24/11/2021 - -
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...