Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

5

Kinh phí sản xuất (ước tính)

-

Doanh thu phòng vé (ước tính)

-
1
T 1
2
T 3
1
T 5
1
T 6
Tháng 01, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
27/01/2024 - -
Tháng 03, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
12/03/2024 - -
26/03/2024 - -
Tháng 05, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
02/05/2024 - -
Tháng 06, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
06/06/2024 - -
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...