Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

8

Kinh phí sản xuất (ước tính)

-

Doanh thu phòng vé (ước tính)

-
1
T 1
1
T 2
1
T 3
1
T 4
1
T 6
2
T 10
1
T 12
Tháng 01, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
27/01/2022 - -
5.5
Tháng 02, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
10/02/2022 - -
Tháng 03, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
31/03/2022 - -
6
Tháng 04, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
27/04/2022 - -
Tháng 06, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
16/06/2022 - -
Tháng 10, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
19/10/2022 - -
20/10/2022 - -
Tháng 12, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
30/12/2022 - -
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...