Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

2

Kinh phí sản xuất (ước tính)

-

Doanh thu phòng vé (ước tính)

-
1
T 7
1
T 10
Tháng 07, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
13/07/2023 - -
Tháng 10, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
08/10/2023 - -
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...