Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Cả ngàn bộ phim đang chờ bạn đánh giá chỉ với một tài khoản bảo mật, đơn giản và an toàn!
Cinematone cam kết không khai thác quảng cáo dựa trên dữ liệu cá nhân của người dùng!
Tìm hiểu chính sách sử dụng dữ liệu an toàn của chúng tôi.
Danh sách phim theo thể loại

Live action

Đang chiếu
Sắp chiếu
Lưu trữ
Tháng 08, 2022
05 Tháng 08, 2022
Tháng 08, 2022
31 Tháng 08, 2022
Tháng 09, 2022
02 Tháng 09, 2022
08 Tháng 09, 2022
Tháng 10, 2022
07 Tháng 10, 2022
21 Tháng 10, 2022
Black Adam (2022)
Black Adam (2022)
21 Tháng 10, 2022
Tháng 11, 2022
11 Tháng 11, 2022
Tháng 12, 2022
Tháng 02, 2023
Tháng 03, 2023
17 Tháng 03, 2023
Tháng 05, 2023
05 Tháng 05, 2023
26 Tháng 05, 2023
Nàng Tiên Cá (2023)
Nàng Tiên Cá (2023)
26 Tháng 05, 2023
Tháng 06, 2023
23 Tháng 06, 2023
The Flash (2023)
The Flash (2023)
23 Tháng 06, 2023
Tháng 07, 2023
21 Tháng 07, 2023
Barbie (2023)
Barbie (2023)
21 Tháng 07, 2023
28 Tháng 07, 2023
Tháng 08, 2023
18 Tháng 08, 2023
Blue Beetle (2023)
Blue Beetle (2023)
18 Tháng 08, 2023
Tháng 11, 2023
03 Tháng 11, 2023
Blade (2023)
Blade (2023)
03 Tháng 11, 2023
Tháng 05, 2024
03 Tháng 05, 2024
Tháng 07, 2024
26 Tháng 07, 2024
Thunderbolts (2024)
Thunderbolts (2024)
26 Tháng 07, 2024
Tháng 11, 2024
08 Tháng 11, 2024
Fantastic Four (2024)
Fantastic Four (2024)
08 Tháng 11, 2024
Tháng 05, 2025
02 Tháng 05, 2025
Tháng 11, 2025
07 Tháng 11, 2025

Danh sách phát hành năm 2022

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách phát hành năm 2021

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách phát hành năm 2020

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách phát hành năm 2019

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách phát hành năm 2018

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12