Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

96

Kinh phí sản xuất (ước tính)

1.35 tỷ USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

3.5 tỷ USD
13
T 1
12
T 2
11
T 3
16
T 4
7
T 5
11
T 6
10
T 7
8
T 8
2
T 9
1
T 10
2
T 11
3
T 12
Tháng 01, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
03/01/2024 - -
04/01/2024 - -
05/01/2024 - 421.47 nghìn
5
12/01/2024 - 152.62 triệu
6.2
12/01/2024 - -
12/01/2024 - 10.35 triệu
5.3
12/01/2024 - 39.23 nghìn
1.3
19/01/2024 - 34.06 triệu
6.3
19/01/2024 - 32.9 triệu
10
19/01/2024 - 572.4 nghìn
20/01/2024 - 695.45 nghìn
26/01/2024 - 983.7 nghìn
7
26/01/2024 18 triệu -
Tháng 02, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
02/02/2024 - -
7.3
02/02/2024 - -
10/02/2024 200 triệu 95.44 triệu
5.8
10/02/2024 - 47.21 triệu
7.6
14/02/2024 80 triệu 97.73 triệu
6.5
16/02/2024 - 6.12 triệu
16/02/2024 - -
16/02/2024 - 8.14 nghìn
23/02/2024 - 5.46 triệu
23/02/2024 - 32.54 nghìn
23/02/2024 - 40.61 triệu
6.7
28/02/2024 - -
4
Tháng 03, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/03/2024 - -
01/03/2024 - 92.48 triệu
01/03/2024 - 1.59 nghìn
02/03/2024 - 55.31 nghìn
08/03/2024 70 triệu -
5.4
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...