Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

102

Kinh phí sản xuất (ước tính)

4.2 tỷ USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

12.86 tỷ USD
6
T 1
7
T 2
9
T 3
12
T 4
6
T 5
7
T 6
6
T 7
13
T 8
14
T 9
7
T 10
7
T 11
8
T 12
Tháng 01, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
07/01/2022 75 triệu 196.77 triệu
7
07/01/2022 200 triệu 716.56 triệu
7
07/01/2022 75 triệu 27.83 triệu
6
07/01/2022 6.66 triệu 13.07 triệu
5
14/01/2022 6.5 triệu -
14/01/2022 - 41 triệu
Tháng 02, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/02/2022 - 2.85 triệu
5
04/02/2022 - -
11/02/2022 - -
18/02/2022 120 triệu 398.78 triệu
5.2
18/02/2022 150 triệu 67.29 triệu
4.7
25/02/2022 100 triệu 121.73 triệu
6
25/02/2022 - 13.68 triệu
7
Tháng 03, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
04/03/2022 200 triệu 770.31 triệu
7.5
11/03/2022 40 triệu 95.24 triệu
6
11/03/2022 116 triệu -
5.3
11/03/2022 43 triệu 15.9 triệu
3.5
18/03/2022 60 triệu 35.97 triệu
7
18/03/2022 40 triệu 51.27 triệu
5
18/03/2022 - -
5
25/03/2022 80 triệu 250.39 triệu
6.5
25/03/2022 74 triệu 183.88 triệu
4.3
Tháng 04, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/04/2022 75 triệu 163.21 triệu
5.5
01/04/2022 - 1.65 triệu
01/04/2022 - 151.48 nghìn
08/04/2022 - -
7.5
15/04/2022 90 triệu 398.79 triệu
5.8
15/04/2022 - 172.98 triệu
6
22/04/2022 60 triệu 69.63 triệu
3.5
22/04/2022 30 triệu 29.12 triệu
5
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...