Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

46

Kinh phí sản xuất (ước tính)

1.8 tỷ USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

4.37 tỷ USD
1
T 1
5
T 2
5
T 3
7
T 4
1
T 5
1
T 6
5
T 7
2
T 8
3
T 9
2
T 10
4
T 11
10
T 12
Tháng 01, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
15/01/2021 - -
5
Tháng 02, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
05/02/2021 - -
05/02/2021 - 38.36 nghìn
12/02/2021 - -
6
12/02/2021 - -
5.5
25/02/2021 - 60.46 triệu
6.8
Tháng 03, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
05/03/2021 5 triệu 1.17 triệu
5
18/03/2021 70 triệu -
7.2
18/03/2021 - -
19/03/2021 100 triệu 21.27 triệu
5.3
26/03/2021 200 triệu 442.5 triệu
6
Tháng 04, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
09/04/2021 30 triệu 83.09 triệu
7
09/04/2021 - 2.89 triệu
09/04/2021 - -
5
14/04/2021 30 triệu 70 triệu
6.3
22/04/2021 - -
23/04/2021 - 174.6 nghìn
30/04/2021 - 28.34 triệu
4.8
Tháng 05, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
21/05/2021 90 triệu 1 triệu
6.3
Tháng 06, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
10/06/2021 - -
6
Tháng 07, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
02/07/2021 18 triệu 76.98 triệu
02/07/2021 - -
6
23/07/2021 88 triệu 40.06 triệu
4.9
23/07/2021 - -
30/07/2021 15 triệu 18.19 triệu
7
Tháng 08, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
20/08/2021 68 triệu 18.71 triệu
5.8
26/08/2021 - -
Tháng 09, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
03/09/2021 - -
4.5
03/09/2021 - -
15/09/2021 - -
5.3
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...