Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

57

Kinh phí sản xuất (ước tính)

2.6 tỷ USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

7.52 tỷ USD
4
T 1
6
T 2
4
T 3
6
T 4
3
T 5
8
T 6
1
T 7
5
T 8
8
T 9
6
T 10
4
T 11
2
T 12
Tháng 01, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
07/01/2022 75 triệu 196.77 triệu
7
07/01/2022 - -
14/01/2022 6.5 triệu -
21/01/2022 40 triệu 2.23 triệu
5
Tháng 02, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
04/02/2022 - -
08/02/2022 4.39 triệu -
15/02/2022 1.1 triệu -
18/02/2022 150 triệu 67.29 triệu
4.7
18/02/2022 - 4.59 triệu
25/02/2022 - -
Tháng 03, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
04/03/2022 - 46.87 nghìn
6
11/03/2022 116 triệu -
5.3
18/03/2022 - -
5
31/03/2022 - -
6
Tháng 04, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/04/2022 75 triệu 163.21 triệu
5.5
01/04/2022 - 234.93 nghìn
08/04/2022 200 triệu 400.78 triệu
6.4
15/04/2022 - 118.25 nghìn
15/04/2022 - 172.98 triệu
6
22/04/2022 60 triệu 69.63 triệu
3.5
Tháng 05, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
04/05/2022 350 triệu 954.62 triệu
6.4
13/05/2022 12 triệu 14.62 triệu
3.8
27/05/2022 1.29 triệu 274.92 nghìn
5.6
Tháng 06, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/06/2022 - -
03/06/2022 200 triệu 996.8 triệu
5.7
03/06/2022 - -
03/06/2022 35 triệu 2.43 triệu
03/06/2022 - 203.29 nghìn
11/06/2022 - -
17/06/2022 - -
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...