Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

21

Kinh phí sản xuất (ước tính)

2.57 tỷ USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

9.78 tỷ USD
2
T 3
2
T 4
2
T 5
1
T 6
1
T 7
4
T 8
2
T 9
2
T 11
5
T 12
Tháng 03, 2018
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
23/03/2018 150 triệu 290.93 triệu
6
30/03/2018 175 triệu 582.9 triệu
7.5
Tháng 04, 2018
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
13/04/2018 120 triệu 428.03 triệu
4
25/04/2018 316 triệu 2.05 tỷ
7.5
Tháng 05, 2018
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
25/05/2018 110 triệu 785 triệu
6.3
25/05/2018 275 triệu 392.92 triệu
5.5
Tháng 06, 2018
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
08/06/2018 170 triệu 1.31 tỷ
7
Tháng 07, 2018
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
06/07/2018 162 triệu 622.7 triệu
7.2
Tháng 08, 2018
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
03/08/2018 34 triệu 38.36 triệu
5.5
10/08/2018 35 triệu 104.13 triệu
6
31/08/2018 30 triệu 10.31 triệu
31/08/2018 - 876.23 nghìn
4.2
Tháng 09, 2018
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
14/09/2018 88 triệu 160.54 triệu
5.5
28/09/2018 42 triệu 131.46 triệu
Tháng 11, 2018
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
02/11/2018 133 triệu 174 triệu
5.7
16/11/2018 200 triệu 652.94 triệu
6.3
Tháng 12, 2018
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
07/12/2018 100 triệu 85.29 triệu
6.5
13/12/2018 160 triệu 1.15 tỷ
7.5
21/12/2018 - -
7.5
21/12/2018 135 triệu 467.99 triệu
7
21/12/2018 130 triệu 349.55 triệu
6
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...