Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

65

Kinh phí sản xuất (ước tính)

3.25 tỷ USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

7.57 tỷ USD
5
T 1
2
T 2
7
T 3
3
T 4
4
T 5
5
T 6
5
T 7
5
T 8
8
T 9
4
T 10
4
T 11
13
T 12
Tháng 01, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
20/01/2023 - -
20/01/2023 - -
5.7
22/01/2023 87 triệu 604.29 triệu
6.4
22/01/2023 30 triệu 136.05 triệu
6
26/01/2023 - -
Tháng 02, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
10/02/2023 - 5.91 triệu
5
17/02/2023 200 triệu 463.62 triệu
4.9
Tháng 03, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
03/03/2023 - -
8.2
10/03/2023 - 323.3 triệu
7.4
10/03/2023 45 triệu 56.07 triệu
4.8
17/03/2023 125 triệu 132.23 triệu
6.2
24/03/2023 - -
5.5
27/03/2023 - 5.04 triệu
31/03/2023 - -
Tháng 04, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/04/2023 - 9.78 triệu
14/04/2023 65 triệu 24.34 triệu
5.4
28/04/2023 - -
Tháng 05, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
05/05/2023 250 triệu 845.09 triệu
5.7
12/05/2023 - 3.48 triệu
6
19/05/2023 340 triệu 722.22 triệu
7.5
26/05/2023 250 triệu 568.35 triệu
6.6
Tháng 06, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
02/06/2023 100 triệu 682.45 triệu
8.9
03/06/2023 - -
09/06/2023 200 triệu 428.27 triệu
6.4
16/06/2023 220 triệu 268.16 triệu
6.9
22/06/2023 - -
Tháng 07, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
07/07/2023 - -
13/07/2023 - -
14/07/2023 - -
5.5
20/07/2023 - 363.14 triệu
6
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...