Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

1

Kinh phí sản xuất (ước tính)

40 triệu USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

31.67 triệu USD
1
T 11
Tháng 11, 2018
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
02/11/2018 40 triệu 31.67 triệu
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...