Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

7

Kinh phí sản xuất (ước tính)

482.81 triệu USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

2.99 tỷ USD
1
T 1
1
T 2
1
T 5
1
T 8
1
T 10
1
T 11
1
T 12
Tháng 01, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
21/01/2022 - -
Tháng 02, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/02/2022 - 608.7 triệu
Tháng 05, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
11/05/2022 - -
5
Tháng 08, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
26/08/2022 22.81 triệu 52.17 triệu
6.5
Tháng 10, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
28/10/2022 - -
7.9
Tháng 11, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
23/11/2022 - 20.34 triệu
Tháng 12, 2022
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
16/12/2022 460 triệu 2.31 tỷ
8.3
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...