Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

3

Kinh phí sản xuất (ước tính)

-

Doanh thu phòng vé (ước tính)

56.82 triệu USD
1
T 3
1
T 5
1
T 10
Tháng 03, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
15/03/2019 - 9.22 triệu
Tháng 05, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
10/05/2019 - 3.77 triệu
Tháng 10, 2019
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
24/10/2019 - 43.84 triệu
7
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...