Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

2

Kinh phí sản xuất (ước tính)

60.82 triệu USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

21.75 triệu USD
1
T 2
1
T 4
Tháng 02, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
16/02/2024 815 nghìn 671.08 nghìn
6.3
Tháng 04, 2024
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
19/04/2024 60 triệu 21.08 triệu
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...