Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

6

Kinh phí sản xuất (ước tính)

230.3 triệu USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

856.93 triệu USD
1
T 1
1
T 5
1
T 6
2
T 7
1
T 8
Tháng 01, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
10/01/2020 100 triệu 384.9 triệu
7.5
Tháng 05, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
22/05/2020 - 29.37 nghìn
6.3
Tháng 06, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
12/06/2020 - -
4.7
Tháng 07, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
10/07/2020 50.3 triệu -
9
17/07/2020 - -
Tháng 08, 2020
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
21/08/2020 80 triệu 472 triệu
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...