Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

8

Kinh phí sản xuất (ước tính)

206 triệu USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

254.9 triệu USD
1
T 4
1
T 5
1
T 6
1
T 10
1
T 11
3
T 12
Tháng 04, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
21/04/2023 - -
Tháng 05, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
12/05/2023 6 triệu 9.83 triệu
5.4
Tháng 06, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
30/06/2023 - -
Tháng 10, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
06/10/2023 - -
Tháng 11, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
23/11/2023 - -
Tháng 12, 2023
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
01/12/2023 200 triệu 218.08 triệu
7.8
15/12/2023 - 22.53 triệu
28/12/2023 - 4.47 triệu
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...