Thống kê

Tổng số lượng (bao gồm cả phim sắp chiếu)

2

Kinh phí sản xuất (ước tính)

200 triệu USD

Doanh thu phòng vé (ước tính)

896.57 triệu USD
1
T 2
1
T 9
Tháng 02, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
04/02/2021 - 796.93 nghìn
Tháng 09, 2021
TT Phim Phát hành Kinh phí (USD) Doanh thu (USD) Đánh giá (*)
30/09/2021 200 triệu 895.78 triệu
6
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...